หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน : สาขาวิชาการจัดการ

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน : สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 :Pre Ba101 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณห้อง TR 205 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาด้านการจัดการ