หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562