หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       MG Run and Share

MG Run and Share

สาขาวิชาการจัดการจัดโครงการ MG Run and Share เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ และส่งเสริมสุขภาพกายใจที่ดี โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตั้งเป็นกองทุนเพื่อตอบแทนแก่สังคมและผู้ด้อยโอกาส ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อ โดยตรงที่สาขาวิชาการจัดการ โทร. 053-241255 ต่อ 415 สาขาวิชาการจัดการ